Aquí es proporciona un llistat d’eines d’esteganografia. Abans de començar pot ser recomanable llegir algunes notes sobre aquesta llista.

Esteganografia en imatges

Esteganografia en àudio

Esteganografia en vídeo

Esteganografia en text

Esteganografia en altres mitjansNotes sobre aquesta llista

Aquesta és una llista d’eines d’esteganografia que estic recopilant. En ella s’indica un enllaç on es pot aconseguir l’eina, una breu descripció i una taula indicant els sistemes operatius en els quals funciona, els arxius amb els quals treballa i el mètode d’incrustació d’informació que utilitza. Aquest últim és especialment important si es desitja realitzar estegoanàlisi utilitzant alguna eina com Aletheia.

Algunes dades encara no estan disponibles, normalment perquè no he trobat aquesta informació i encara no he tingut temps d’investigar l’eina.

Si coneixes algunes dades dels quals no es proporcionen o hi ha alguna eina que creus que podria ser interessant afegir a la llista, pots posar-te en contacte amb mi aquí.


CryptoStego

CryptoStego és una eina d’esteganografia per a imatges que s’executa en el navegador.

Sistema Operatiu Multiplataforma (Navegador web)
Mètode d’inserció per a imatges Substitució LSB
Mètode d’inserció per a imatges JPG A mida
Llicència MIT

Atès que aquesta eina s’executa en el navegador, només és necessari accedir a la pàgina i seguir les instruccions.

CryptoStego


ChatGPT

ChatGPT és un model d’intel·ligència artificial desenvolupat per OpenAI per simular converses humanes a través de text.

No es tracta d’una eina d’esteganografia, encara que la seva capacitat per generar textos de qualitat permet utilitzar-la com a tal. Es pot trobar un exemple a l’article Esteganografia en text amb ChatGPT.


DeepSound

DeepSound és una eina d’esteganografia que permet amagar informació en arxius de so.

Sistema Operatiu Windows
Formats suportats per a so FLAC, MP3, WAV, APE
Mètode d’inserció en àudio ?
Llicència Freeware


Interfície gràfica:

L’eina DeepSound disposa d’una interfície gràfica que permet amagar i extreure informació.

DeepSound


F5

F5 és una eina d’esteganografia per a imatges JPEG.

Sistema Operatiu Multiplataforma (Java)
Mètode d’inserció per a imatges JPG A mida
Llicència MIT


Incrustació d’un missatge usant comandaments:

Per amagar un fitxer “secret.txt” en una imatge cover podem usar el següent comandament:

java Embed  -p p4ssw0rd -e secret.txt cover.jpg stego.jpg


Extracció d’un missatge usant comandaments:

Per extreure informació oculta en una imatge stego podem usar el següent comandament:

java Extract -p p4ssw0rd -e output.txt stego.jpg

HiddenWave

HiddenWave és una eina d’esteganografia per a àudio en arxius WAV.

Sistema Operatiu Multiplataforma (Python)
Mètode d’inserció per a àudio WAV Substitució LSB
Llicència Domini públic / Sense llicència


Incrustació d’un missatge usant comandaments:

Per amagar un missatge en un àudio cover podem usar el següent comandament:

python3 HiddenWave.py -f cover.wav -m "Secret message" -o stego.wav


Extracció d’un missatge usant comandaments:

Per extreure informació oculta en l’àudio stego podem usar el següent comandament:

python3 ExWave.py -f stego.wav

HStego

HStego és una eina d’ esteganografia que permet amagar informació en imatges PNG i JPG. Aquesta eina té com a objectiu principal no ser detectada amb eines modernes d’estegoanàlisi.

Sistema Operatiu Windows, Linux
Formats suportats PNG, JPG
Mètode d’inserció en imatges STC + S-UNIWARD
Mètode d’inserció en imatges JPG STC + J-UNIWARD
Llicència MIT


Incrustació d’un missatge usant comandaments:

Per amagar un fitxer “secret.txt” en una imatge cover podem usar el següent comandament:

hstego.py embed secret.txt cover.png stego.png p4ssw0rd


Extracció d’un missatge usant comandaments: Per extreure informació oculta en una imatge stego podem usar el següent comandament:

hstego.py extract stego.png content.txt p4ssw0rd


Interfície gràfica: L’eina HStego disposa d’una interfície gràfica que permet amagar i extreure informació, així com incrustar i verificar el marcatge.

HStego


JPHS

JP Hide & Seek és una eina d’esteganografia per a imatges JPEG.

Sistema Operatiu Linux
Mètode d’inserció per a imatges JPG Substitució LSB en DCT
Llicència GPL v2


Incrustació d’un missatge usant comandaments:

Per amagar un fitxer “secret.txt” en una imatge cover podem usar el següent comandament:

jphide cover.jpg stego.jpg secret.txt


Extracció d’un missatge usant comandaments: Per extreure informació oculta en una imatge stego podem usar el següent comandament:

jpseek stego.jpg output.txt

JSteg

JSteg és una eina d’esteganografia per a imatges JPEG.

Sistema Operatiu Linux
Mètode d’inserció per a imatges JPG Substitució LSB en DCT (ignora valors 0 i 1)
Llicència Llicència a mida similar a la BSD


Incrustació d’un missatge usant comandaments:

Per amagar un fitxer “secret.txt” en una imatge cover podem usar el següent comandament:

cjpeg -steg secret.txt cover.pgm > stego.jpg


Extracció d’un missatge usant comandaments: Per extreure informació oculta en una imatge stego podem usar el següent comandament:

djpeg -steg output.txt stego.jpg > out.jpg

MP3Stego

MP3Stego és una eina d’esteganografia que amaga informació durant la compressió d’un arxiu WAV a MP3.

Sistema Operatiu Windows
Mètode d’inserció per a àudio MP3 A mida
Llicència ?


Incrustació d’un missatge usant comandaments:

Per amagar un arxiu secret.txt en un àudio cover podem usar el següent comandament:

encode -E secret.txt -P p4ssw0rd cover.wav stego.mp3


Extracció d’un missatge usant comandaments:

Per extreure informació oculta en l’àudio stego podem usar el següent comandament:

decode -X -P p4ssw0rd svega_stego.mp3

OpenPuff

OpenPuff és una eina d’esteganografia que permet amagar informació en múltiples formats.

Sistema Operatiu Windows, Linux
Formats suportats per a imatges BMP, JPG, PCX, PNG, TGA
Formats suportats per a àudio AIFF, MP3, NEXT/SUN, WAV
Formats suportats per a vídeo 3GP, MP4, MPG, VOB
Altres formats suportats FLV, SWF, PDF
Mètode d’inserció en imatges Substitució LSB
Mètode d’inserció en imatges JPEG Steghide?
Mètode d’inserció en vídeo ?
Mètode d’inserció en altres formats ?
Llicència LGPL v3 + Codi parcialment tancat


Interfície gràfica:

L’eina OpenPuff disposa d’una interfície gràfica que permet amagar i extreure informació, així com incrustar i verificar el marcatge.

OpenPuff


OpenStego

OpenStego és una eina d’esteganografia per a imatges, que permet amagar informació tant per a la transmissió de missatges secrets, com per a watermarking.

Sistema Operatiu Multiplataforma (Java)
Formats suportats PNG
Mètode d’inserció Substitució LSB
Llicència GPL v2


Incrustació d’un missatge usant comandaments:

Per amagar un fitxer “secret.txt” en una imatge cover podem usar el següent comandament:

java -jar openstego.jar embed -a randomlsb -mf secret.txt -cf cover.png -sf stego.png


Extracció d’un missatge usant comandaments:

Per extreure informació oculta en una imatge stego podem usar el següent comandament:

java -jar openstego.jar extract -a randomlsb -sf stego.png -xd output-dir


Interfície gràfica:

L’eina OpenStego disposa d’una interfície gràfica que permet amagar i extreure informació, així com incrustar i verificar el marcatge.

OpenStego


Outguess

Outguess és una eina d’esteganografia per a imatges JPEG.

Sistema Operatiu Linux
Mètode d’inserció per a imatges JPG A mida
Llicència MIT


Incrustació d’un missatge usant comandaments:

Per amagar un fitxer “secret.txt” en una imatge cover podem usar el següent comandament:

outguess -k p4ssw0rd -d secret.txt cover.jpg stego.jpg


Extracció d’un missatge usant comandaments:

Per extreure informació oculta en una imatge stego podem usar el següent comandament:

outguess -k p4ssw0rd -r stego.jpg output.txt

QuickStego

QuickStego és una eina d’esteganografia que permet amagar informació en imatges.

Sistema Operatiu Windows
Formats suportats BMP, GIF, JPG
Mètode d’inserció en imatges ?
Mètode d’inserció en imatges JPEG ?
Llicència Freeware


Interfície gràfica:

L’eina QuickStego disposa d’una interfície gràfica que permet amagar i extreure informació.

QuickStego


SilentEye

SilentEye és una eina d’ esteganografia que permet amagar informació en imatges i àudio.

Sistema Operatiu Windows, MacOS X, Linux
Formats suportats BMP, WAV
Mètode d’inserció en imatges Substitució LSB
Mètode d’inserció en imatges JPEG ?
Mètode d’inserció en àudio ?
Llicència GPL v3


Interfície gràfica:

L’eina SilentEye disposa d’una interfície gràfica que permet amagar i extreure informació.

SilentEye


SSuite Picsel

SSuite Picsel és una eina d’esteganografia que permet amagar informació en imatges.

Sistema Operatiu Windows, MacOS X, Linux
Formats suportats BMP, PNG, JPG
Mètode d’inserció en imatges ?
Mètode d’inserció en imatges JPEG ?
Llicència Freeware


Interfície gràfica:

L’eina SSuite Picsel disposa d’una interfície gràfica que permet amagar i extreure informació.

SSuite Picsel


Steg

Steg és una eina d’ esteganografia que permet amagar informació en text ASCII usant diferents codificacions per l’espai en blanc.

Sistema Operatiu Multiplataforma (D)
Mètode d’inserció per a text Espais amb diferents codificacions
Llicència GPL v3


Incrustació d’un missatge usant comandaments:

Per amagar un missatge en un text cover podem usar el següent comandament:

steg -c cover.txt -o stego.txt "This is a message"


Extracció d’un missatge usant comandaments:

Per extreure informació oculta d’un text stego podem usar el següent comandament:

steg -d -s stego.txt

Steghide

Steghide és una eina d’ esteganografia que permet amagar informació en imatges i àudio.

Sistema Operatiu Windows, Linux
Formats suportats per a imatges BMP, JPG
Formats suportats per a àudio WAV, AU
Mètode d’inserció per a imatges A mida
Mètode d’inserció per a imatges JPG A mida
Mètode d’inserció per a àudio A mida
Llicència GPL v2


Incrustació d’un missatge usant comandaments:

Per amagar un fitxer “secret.txt” en una imatge cover podem usar el següent comandament:

steghide embed -cf cover.jpg -ef secret.txt -sf stego.jpg -p p4ssw0rd


Extracció d’un missatge usant comandaments:

Per extreure informació oculta en una imatge stego podem usar el següent comandament:

steghide extract -sf stego.jpg -xf output.txt -p p4ssw0rd -f

Comentarios

Actualmente no hay comentarios en este artículo.


Añade un comentario